Skip to content

Bright ruimte akoestiek staat voor duidelijke geluidsabsorptie αw (alpha waarde) en heldere spraakverstaanbaarheid. Met name op kleine en middelgrote akoestische verbeteringen en totaalprojecten waarbij persoonlijkheid en waardering belangrijk zijn.

Ik, Arjan van den Helder, ben sinds 1996 al actief in de afbouwsector. Na mijn scholing heb ik ervaring opgedaan als monteur van systeemplafonds en systeemwanden. Na 13 jaar mede eigenaar te zijn geweest van een middelgroot afbouwbedrijf  heb ik ervaringen opgedaan op het gebied van organisatie, planning en begeleiding van projecten. Als vervolg hierop heb ik mij verder ontwikkeld en gespecialiseerd op spraakverstaanbaarheid en ruimte akoestiek.

Door bij te dragen aan een prettige leef- en werkomgeving  voor iedereen, ben ik ervan overtuigd een steentje bij te dragen op een ieder zijn gezondheid.

geposeerde man met glimlach
Back To Top